Tjänster


Romme Bild & Flyg ordnar de bilder som behövs till:

  • Marknadsföring
  • Trycksaker
  • Presentationer
  • Evenemang
  • Hemsidor
  • Postkort

Romme Bild & Flyg fotograferar på uppdrag eller levererar bilder ur arkivet. Bildformaten som vi kan leverera är papperskopia, diabild eller digitalt såväl svartvitt som färg. Möjlighet att överföra bilder från negativ, diapositiv eller papperskopia till digitalt valfritt filformat.